Biografia

1989-1994
Studiował prawo na Uniwersytecie Rheinische Friedrich-Wilhelm w Bonn. Ukończył pierwszy egzamin państwowy z prawa.

1995-1997
Staż z naciskiem na prawo karne. Skoncentrowane szkolenie z prawnikami Böhm & Thiee, Bonn.

1997
2. egzamin państwowy w zakresie prawa.

czerwiec 1997
Przyjęcie do adwokatury i założenie własnej firmy prawniczej.

Od 1998 r.
Regularna obrona w ważnych i zakrojonych na szeroką skalę postępowaniach w wymagających obszarach prawa karnego (patrz również sekcja “Prasa”).